Потребителски кредит

потребителски кредити

Потребителски кредит

Заемите стават все по – често използван метод за изпълнение на желанията на клиентите. Разнообразните варианти за получаване и погасяване на потребителски кредит го правят основно средство за реализиране на клиентските нужди. При някои банкови институции е нужно да се посочи конкретна цел на кредита, при други това условие липсва. Всичко се свежда до политиката на съответната институция. Колкото са банките на пазара, толкова са и офертите, от които клиентите да се възползват. А те стават все по – примамливи и лесни за приемане, защото бумащината във вид на листчета за подпис и попълване намаляват. Институциите вече започват да приемат и кандидатстване по интернет, а някои дори имат преференции именно при попълването на формулярите онлайн.

Какво представлява потребителски кредит?

На първо място това е заем, който трябва да се погасява. Потребителските кредити, наред с бързите предоставят на потребителя средства за осъществяване на различни инициативи – от покупка на автомобил, през ремонт на дома до почивка. И тъй като това от всяка гледна точка си е заем, той си има и съответните реквизити. Основните са: изтеглена сума, лихва, период на връщане и такси. Какви са таксите и при кои положения се дължат зависи от самата банка, която го предоставя. Същото важи и за предоставянето на гаранции по заема – дали ги има, какви са – заплата, поръчител, депозит, недвижим имот. Макар потребителските кредити да са много по – често използвани от например ипотечните или жилищните за тях също са необходими определени документи и отиване до офиса на банката.

При какви ситуации се отпуска такъв вид кредит?

потребителски кредитиСитуациите, в които се дават потребителски кредити са най – различни. Много банки ги предлагат като основен свои продукт. Някои от тях искат клиента да посочи каква е целта на заема – дали е покупка на автомобил, ремонт на дома, лечение, ваканция, образование. Зависейки от целта на заема може да се предложат и специализирани кредитни продукти като например целево финансиране на образование в страната или в чужд университет. Профилът на хората търсещи potrebitelski kredit са различни и за това плановете за погасяването им също са гъвкави. В последните години се наблюдава отпускането на заеми за клиенти, които по принцип не работят с конкретната банка и не е задължително да имат сметка в нея. Поводът за искане на потребителски кредити е различен. Повечето хора прибягват до такъв заем, защото им се налага да посрещнат голям разход, но нямат достатъчно средства. Удобството е, че сумите може да се разсрочат на ниски вноски и да се изплащат периодично за дълго време. Непредвиденият ремонт на дома или нуждата от по – голям автомобил са в челните редици на причините, но има и всякакви други. Покупката на техника не е сред честите такива, поради възможността такива стоки да се вземат на изплащане със стоков кредит. Кредитоискателите най – често работят на трудов договор, но поради различни причини им е трудно да пестят. Другият вариант е настъпилото събитие да иска голям финансов ресурси, който на дадения етап да е невъзможен за намиране. Немалко хора прибягват до кредит и за лечение в чужбина.

Какви са стъпките за отпускане на потребителски кредити?

Всеки такъв заем има точно определена процедура, която следва да се изпълни за да се вземе съответната сума. Всичко започва с попълване на искане за предоставяне на потребителски кредит. Това може да стане както в офис на дадената кредитна институция, така и онлайн. Тъй като обаче банките работят с документи, при тях е задължително посещението на филиал. За разлика от бързите заеми, банковите изискват подписване на редица документи след одобрението и това задължава потребителя да присъства физически в офиса. Така след подаване на искането следват и още няколко основни момента. Предоставянето на копие от трудов договор или друг вид удостоверение за получаване на редовни доходи, уточнение за искания размер, предоставяне на поръчител, в случаите, в които от банковото учреждение са преценили, че е необходимо. След като е станало ясно каква е сумата на заема, лихвата му, срока на изплащане и датата, до която да се прави месечната вноска се подписва договора с клиента. Някои банки предоставят и план за погасяване, който се предоставя на кредитоискателя. Така той има точна представа в кой момент каква сума има да връща и колко му остава. Парите се превеждат по банкова сметка и почти не се предлага даването на парите в кеш.

Каква е максималната сума, която може да се получи във вид на потребителски кредит?

Парите, които може да се вземат като потребителски заем варират изключително от няколко неща. На първо място е конкретното финансово състояние на клиента. При някои банки се отпускат potrebitelski kredit и до 75 хил. лева, но за тази сума се изискват и съответните гаранции или обезпечения. Клиентът трябва да има достатъчно сериозна финансова стабилност за да получи голяма сума по своя потребителски кредит. Така, както банка може да даде 75 хил. лева, може да не даде и 2000 лв. Защо? Клиентът и сам лесно ще се досети – има лоша история или недостатъчно гаранции и в очите на банката изглажда нестабилен. Банката не приема обяснения и обещания, че вноските ще се плащат редовно и старите провинения няма да се повторят. Сумите варират изключително много и всичко се свежда до профила на съответния кредитоискател.

Защо може да се получи отказ при кандидатстване за потребителски кредит – най – чести причини?

Клиентите, които искат потребителски кредити предварително трябва да могат да си направят оценка. Защо се получава отказ за предоставянето на потребителски заем е въпрос, който има много отговори. Най – основните причини са: лошо кредитно досие, честа смяна на работата, недостатъчен доход, твърде висока искана сума, липса на обезпечение или гаранти. Вникването в банковата материя е сложен процес. Как се формира лихвата или какво е ГПР и ГЛП са термини, зад които стоят множество изчисления. Ето защо има кредитни калкулатори, в които да се въведат подобни данни и клиентът да види какво ще дължи при избор на съответния потребителски заем. Възможността човек сам да си направи оценка на финансовото състояние спестява разкарване до офисите на институциите и неприятни отказ от тяхна страна. Ако в миналото е имало просрочия на заеми, клиентът има кредитна карта, работи на временен договор, няма гаранти за исканата сума, често е сменял работните си места, има други дългове – все причини, които да предизвикат отказ.