Кредит без трудов договор

кредит без трудов договор

Кредит без трудов договор

Светът се развива с много бързи темпове. Докато в миналото много хора са работили през целия си живот само за една компания в една и съща сфера на работа, днес смяната на работното място, средата и дори насоката на развитие е често срещан процес. Новото начало може да бъде много трудно – зависи от личната нагласа. Ето защо се налагат и промени в много от сферите на живот, включително и банковата. Появата на продукти като кредит без трудов договор, доскоро рискована процедура на даване на заеми, днес е все по – често срещана.

Същността на кредит без трудов договор

кредит без трудов договорПари на заем без трудов договор се предлагат и от банковите институции. Този тип кредити намират все по широка популярност в последните години. За тях може да се кандидатства и пред банка, и пред компания за бърз кредит. Тук има обаче една малка особеност и тя е, че макар да не се изисква наличие на трудов договор клиентът задължително трябва да предостави някакво обезпечение на заема. Неналичието на контракт с работодател не предполага пропускане на вноските или непогасяване на взетата сума. Като залог на вземане може да се предостави например пенсия, доход от наем, рента, хонорари или друго регулярно плащане. Важно е да отбележи, че парите получавани във вид на майчинството не се приемат като залог.

Максимална възможна сума за вземане при такъв вид кредит

Тавана на сумата, отпускана във вид на кредит без трудов договор е различна и варира от предоставения залог. Най – високата сума може да достигне и до 60 хил. лева или тяхната равностойност във валута – най – често евро или долара. При компаниите за бързи заеми тези суми са доста по – малки и не надвишават няколко хиляди лева.

При какви ситуации клиент може да потърси кредит без трудов договор

Хората са различни, техните нужди също. Кредит срещу лична карта без трудов договор е вариант за получаване на необходимите средства, без да се налага кредитоискателят да работи на трудов договор в някоя компания. Поводът за вземане на такъв вид заем може да бъде всякакъв – обновяване на дома, покупка на автомобил, мечтана почивка или екскурзия, нужда от допълнително образование във вид на курсове или специализация. Освен работата на трудов договор съществуват и други видове заетост като граждански договори и хонорари. Хора, получаващи своите доходи по този начин също се нуждаят от средства за осъществяване на целите си. Кредит без трудов договор е един такъв вариант за всички, които са избрали да работят на свободна практика.

За какво трябва да се помисли, преди търсенето на пари на заем без трудов договор?

Финансовата дисциплина е водещият елемент на списъка с неща, които да се свършат преди пристъпването към вземането на кредит срещу лична карта без трудов договор. Добрият баланс между приходи и разходи трябва да е водещият мотив при погасяване на вноските. Дори даден потребител да не е свикнал да се лишава от много дребни удоволствия, наличието на заем определено понижава разполагаемият доход. Така входящите парични потоци трябва да са достатъчни за покриване на текущите разходи и кредита, а останалото да отива за харчене по други направления.