Кредит без доказване на доход

кредити без доказване на доход

Кредит без доказване на доход

Развитието на световната икономика няма как да подмине и България. Глобалния свят непрекъснато предлага нови и нови продукти и услуги, които благодарение на световната мрежа достигат и до страната. Новите тенденции и посоки на развитие се настаняват във всички сфери на живота включително и банковата. Времето, в което за кредит се чакаше с дни, а необходимите документи се подреждаха чинно в папка, а размерът и доближаваше дебелината на книга започват постепенно да изчезва. Колкото по – дигитализиран става света, толкова по – достъпни стават тежките документално и процедурно кредити. Кой би си помислил до преди няколко години, че банката ще отпусне заем, без да има насреща трудов договор. Е, появи се и това.

Какво представляват кредити без доказване на доход

Откъдето и да се погледне това си е чист кредит. Условността тук е липсата на необходимост да се представи трудов договор от страна на кредитоискателя. Въпреки това е задължително да има определено обезпечение – депозит, пенсия, хонорари, наеми от недвижими имоти или друго. Кредити без доказване на доход се предлагат както от банковите учреждения, така и от небанковите такива – специализираните компании за бързи заеми.

Лесно ли се получава одобрение за кредити без доказване на доход?

При кредитите най – често нещата опират до преценката на клиента. Например бързи кредити без доказване на доход се отпускат от всяка небанкова институция за такъв тип заеми. Друг е въпроса, че преди това клиентите минават проверка, според която може да бъдат класирани като недостатъчно стабилни и да получат отказ. Това са и местата, където клиент може да получи кредит без доказване на доход и поръчител. При банковите заеми, в които не се изисква представянето на заветната служебна бележка, съобщаваща цифрите на заплатата от трудовия договор се иска пък съдлъжник или поръчител. Бързи кредити без доказване на доход – изключително достъпен вариант за хора, които имат много спешна нужда от пари, но работят на хонорар или нямат действащ трудов договор. Дали клиентът ще успее да получи желания от него заем не е съвсем сигурно. Понякога има непреодолими препятствия, които карат банките или компаниите за бързи заеми да откажат.

Предимства и недостатъци при кредити без доказване на доход

кредити без доказване на доходКакто другите заеми и всички кредити без доказване на доход имат своите плюсове и минуси. Сред главните положителни черти е възможността да се вземат необходимите средства и от хора, които например работят за себе си или пък на хонорар. Не всяка работа е задължително обвързана с трудов договор. В много свободни професии работещите се самоосигуряват. Стига да има регулярни плащания и добро кредитно минало – клиентът е добре дошъл за заем. Наличието на някакво обезпечение се изисква и при теглене на бързи кредити без доказване на доход. Компанията иска да има срещу себе си не само обещания и съгласие за връщане на заема, но и реално входящи парични потоци по сметката на клиента.

Основен недостатък – всеки кредит без доказване на доход и поръчител се счита за по – рисков от нормалните заеми. А никоя институция било то банкова или небанкова, не обича да поема големи рискове. Така че при такава ситуация е възможно лихвата да бъде по – висока от обикновената. Един вид застраховка за финансовата институция.
Максимално възможна сума за заемане без доказване на доход

Силно обвързана с политиката на банката и конкретния случай на определения клиент. Сумата може да достигне и до 10 хил. лева, всичко е въпрос на преценка от страна на системата на банката и нейната оценка за стабилността и платежоспособността на кредитоискателя.