Бързи кредити

бързи кредити

Бързи кредити

Хората непрекъснато са заливани от безброй реклами. По телевизията, в пресата, по радиото – непрестанно се предлагат продукти, кой от кой по – добър. Докато човек си изплати стария мобилен телефон на пазара са се появили десетки по – добри модели. Същото е с телевизора, хладилника, пералнята. Ставайки жертва на рекламите хората прибягват до търсенето на финансиране за техните покупки. Най – често това са бързи кредити или стокови такива, които се вземат в магазина заедно с покупката. Въпреки това бърз кредит често се тегли и за покриване на други разходи като изненадващо високата сметка за отопление, желание семейството да отиде на почивка или неотложен ремонт на автомобила. Процедурата е лесна и не отнема време, а парите идват почти веднага.

Какво означава бърз кредит

бързи кредитиПонятието е законово установено и описано в Закона за потребителския кредит. В същността си представлява потребителски кредит, но за разлика от стандартните такива, бързи кредити се отпускат за кратък период от време и с малка стойност. Бързи пари е другото наименование на заемите, което също често се използва. Кредити онлайн – както най – често се заявяват и получават заемите са удобно средство за покриване на спешни нужди, без много формалности и само срещу предоставяне на данните от документ за самоличност. Обикновено това е лична карта. Лекотата на получаване на кредити онлайн се компенсира с относително високата спрямо банковата лихва, но пък периодът на връщане е доста по – кратък, а сумите по – малки. Най – често размерът на един бърз кредит е около 400 лв., като това са усреднени статистически данни. Срокът на връщане е различен може да бъде и 15 дни и цяла година. Зависи изцяло от избраният план и взетата сума. Има различни видове бързи пари – от такива до заплата, до по – високи суми от няколко хиляди лева, които се разсрочват на фиксирани вноски за няколко години напред. Всичко зависи от нуждите на потребителя и възможностите му за погасяване на взетите средства.

Най – често срещаните ситуации, в които се прибягване до ползването на бързи кредити

Ситуациите са много различни. Някои потребителите вземат кандидатстват за бързи кредити онлайн защото им трябват спешно за покриване на плащания по други заеми или комунални сметки. Други избират този начин за финансиране на почивка или пътуване, трети за текущи разходи, четвърти за ремонт на автомобила, който не търпи отлагане. Причините могат да бъдат различни, но обединителният факт е наличието на спешна нужда от пари точно в този момент.

Лесно ли се взема бърз кредит?

Кандидатстването за подобен род заеми обикновено става по интернет. Кредити онлайн се предоставят от повечето фирми на пазара. Попълва се стандартна форма директно в сайта на компанията и данните се изпращат към нейният централен регистър където се разглеждат и преценяват. Обещанието от страна на повечето небанкови кредитни институции е това да стане до 10 мин. или до 5 мин. след пускане на искането. Макар всички компании да гарантират бързо одобрение, това не означава автоматично вземане на исканата сума. Много хора получават отказ поради разнообразни предпоставки. Сред тях са нисък доход, липса на обезпечение или гаранция, лоша история на предишни кредити към тази или друга компания, наличие на други заеми. Бързи кредити се вземат лесно – да, ако клиентът изглежда достатъчно стабилен в очите на институцията и тя прецени, че може да му се има доверие. Има и много клиенти, които са получили отказ – поради вече изброените причини или по друг повод. Самата процедура по кандидатстване отнема само няколко минути, а необходимите данни обикновено са стандартни – лична карта, ЕГН, три имена. Някои компании изискват да се посочат данните на роднина или приятел – имена и телефон за връзка. Този човек не е гарант или поръчител на кредита. Неговата роля е да служи като резервна връзка на фирмата, в случай, че с титуляра на кредита се изгуби или прекъсне комуникацията.

Срокове за получаване и погасяване на бързи кредити

кредити онлайнПериодите са изключително индивидуални. Подобно на банковите продукти и бързите заеми имат разновидности. Така например бързи кредити онлайн се отпускат за много къси срокове – кредит до заплата. Сумата по него обикновено е до 400 лв., а покритието е еднократно на дадена дата в рамките на до 45 дни от тегленето. Има и по – дълги бързи пари, които се връщат с фиксирани вноски за определен срок. Например бърз заем на вноски. Макар да е бърз, неговата горна граница може да достигне няколко хиляди лева, а срока да бъде до една година. Небанковите институции, които се занимават с кредитиране най – често имат калкулатори на своите сайтове. И тъй като кредити онлайн се вземат с различна цел и за различни нужди то и сумите варират. Така при смятане с подобен калкулатор клиентът трябва да попълни необходимата му сума и времето, за което смята, че може да я върне. На самата страница се появява информация за размера на месечното плащане, лихвата в лева и крайната дължима сума. Когато клиентът си нагласи параметрите в някои сайтове може директно да продължи като попълни и формата за кандидатстване.

Периодите от време, за които се ползва бързия кредит и неговия размер са точно упоменати в договора. Небанковите институции за кредитиране обикновено имат копия от общите си условия и параметрите на заемите на сайтовете. Преди клиента да пристъпи към отбелязването на съгласие е добре да се запознае с тях.

В тези документи са описани всички срокове по предоставяне и връщане на предмета на договора – иначе казано бързия кредит. Също така обаче ясно са поставени и условията какво ще стане ако вноските не се плащат в определеното време.

Начини за плащане на вноски на бързи кредити

Бързите заеми се погасяват сравнително лесно. При повечето плащането на месечните дължими суми става посредством банков трансфер, при други на каса за комунални плащания, в офис на партньор или собствен. Разнообразието от методи за погасяване е сред привлекателните моменти при бързите пари. Така хората от малки населени места не се налага да пътуват до по – голям град за да направят своята вноска или пък да се съобразяват с работно време на офис.

Добре е да се знае, че при някои от методите съществува допълнително оскъпяване в размер на няколко лева. Таксата зависи от избрания метод на внасяне на сумите.