Начална страница

бързи кредити

Начална страница

Какво са бързите кредити?

бързи кредитиСъгласно законите на България това са финансови потребителски заеми, които се отпускат в малък размер и се връщат за кратък период от време. Контролират се Закона за потребителските кредит, под надзора на Българската народна банка. Пазарът е изключително наситен и на него в момента оперират десетки компании, предлагащи подобен род кредитиране. Малко обаче са утвърдените, на които със сигурност може да се има доверие. Изборът на компания, от която да се вземат бързи кредити е въпрос на малко проучване и отчитане на положителните и отрицателни мнения. При бързите заеми в основния случай не се изисква предоставяне на поръчител. Въпреки това има фирми, които по своя преценка държат кредитоискателя да предостави такова лице. Това се налага най – често в моментите на несигурност в платежоспособността на клиента. И разбира се ако има лошо или влошено кредитно досие.

Защо бързите кредити са предпочитани?

Кредитирането по този тип има голяма популярност сред хората поради няколко причини. Главните от тях са бързината на отпускане на нужните средства, малкото необходими документи, възможността за кандидатстване за кредити онлайн. Хората често предпочитат да вземат бързи кредити онлайн поради неотложността на плащанията и малкото условия. Такъв род заеми обикновено се отпускат само срещу предоставяне на стандартни данни и документ за самоличност – лична карта. Желаната сума постъпва по банковата сметка на клиента в рамките на деня и той разполага с нея за каквото му е необходима. Същото се отнася и за начините за връщане – вноските отиват към кредитора по различни начини и клиента избира най – удобния за него.

Каква сума може да се вземе като бърз кредит?

Тавана на сумата зависи от няколко фактора – компанията, предоставяща бързи кредити, искания срок, опциите за гаранция и обезпечение, общото финансово състояние. Средната горна граница на сумата е около 2000 лв., но може да достигне и 5000 лв. Срокът за връщането най – често е в рамките на една календарна година, но може да бъде и по – дълъг. Тук отново параметрите са относителни и зависят конкретно от клиента. Ако е редовен потребител на услугите на една и съща компания може да получи някакви бонуси. Повечето фирми за бързи кредити обаче се стараят да предоставят малки суми и гъвкави периоди на тяхното погасяване като дори се стига до раздробяване на двуседмични вноски. Продуктите предлагани във вид на бързи кредити са няколко типа и един от най – ползваните е заемът до заплата. При него отпусканите средства са от порядъка на около 400 лв., а времето за връщане зависи от компанията и е между 15 и 45 дни. Тези са и най – лесните за вземане и често отпускани заеми.

Какви кредити онлайн може да се вземат?

Кредити онлайн, за които се кандидатства и получава само през Интернет се вземат основно във вид на бързи заеми. Банките често използват различни онлайн форми за кандидатстване, но от гледна точка на сигурността се изисква и посещението на клон. Някои банкови институции имат отстъпки или не начисляват допълнителни такси за клиенти, които са подали своето заявление за заем по интернет. При бързите кредити всичко става чрез използване само на компютъра или дори само на смартфона. Кредити онлайн не се предлагат за големи суми, които изискват гаранции и поръчители.